Kalk

Witkalk, groenkalk


Bekalken doe je om de verzuring van je grond tegen te gaan. Het kalk zorgt mee voor een betere voedselopname door de planten en het gras. Het verbetert je grondstructuur.

Tip: je bemest eerst met bodemverbeteraar of meststoffen voor je gaat kalken. Bekalk steeds in het najaar en minimaal 1 maand nadat je bemest hebt. Als je de volgorde omdraait werken ze elkaar tegen en zijn je inspanningen tevergeefs.